Session 2-1_Angola_NQF / QNQ desenvolvimento_TCCA 9-10 maio 2024